หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .ett

ไฟล์นามสกุล .ett

ประเภทไฟล์Kingsoft Spreadsheets Template

ผู้พัฒนา Kingsoft
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

.ETT หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ ETT เป็นเทมเพลตสเปรดชีตที่สร้างโดย Kingsoft Spreadsheets ซึ่งเป็นโปรแกรมสเปรดชีตที่รวมอยู่ในชุด WPS Office มันเก็บแม่แบบที่สามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการสร้างสเปรดชีต Kingsoft ใหม่ (ไฟล์ .ET ) ไฟล์ ETT มักจะใช้สำหรับการสร้างงบประมาณทางการเงินและการจัดระเบียบข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ ETT ที่เปิดใน Kingsoft WPS Spreadsheets 2016

ไฟล์ ETT นั้นคล้ายกับไฟล์ ET, การจัดเก็บแถวและคอลัมน์ของข้อมูล, แผนภูมิ, และกราฟ แต่ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการทำซ้ำสเปรดชีตด้วยเค้าโครงและข้อมูลที่คล้ายกัน โปรแกรมสเปรดชีตมาพร้อมกับเทมเพลต ETT หลายแบบและช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน เทมเพลต ETT ยังสามารถแปลงเป็นไฟล์สเปรดชีตอื่น ๆ เช่น .XLT , .XLTX , .XLS และ .XLSX ไฟล์

ชุด WPS Office คล้ายกับชุด Microsoft Office แต่มีให้ใช้งาน ฟรี. WPS Office มีสามโปรแกรม:

สเปรดชีตช่วยให้คุณสามารถแทรกแผนภูมิรูปร่างสมการสัญลักษณ์และตารางที่หลากหลายลงในสเปรดชีตของคุณ แอปพลิเคชันยังช่วยให้คุณแทรกความหลากหลายของฟังก์ชั่นทางการเงิน, ตรรกะ, วันที่และเวลา, การค้นหาและการอ้างอิง, ฟังก์ชันคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติและข้อความ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ETT
Windows
Kingsoft Spreadsheets
Kingsoft WPS Office
Android
Kingsoft WPS Office for Android

เกี่ยวกับไฟล์ ETT ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.ett และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว