หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .fbk

ไฟล์นามสกุล .fbk

ประเภทไฟล์1AutoCAD Civil 3D Field Book File

ผู้พัฒนา Autodesk
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

คืออะไร FBK ไฟล์?

ไฟล์ที่ใช้โดย AutoCAD Civil 3D ซึ่งเป็นโปรแกรม BIM (การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร) ที่ใช้สำหรับการออกแบบวิศวกรรมโยธา บันทึกในรูปแบบข้อความธรรมดาและเก็บข้อมูลจุดสังเกต; สามารถนำเข้ามาในรูปวาด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ FBK สามารถสร้างขึ้นได้จากไฟล์สำรวจดิบใน AutoCAD Civil 3D ข้อมูลที่แปลงแล้วสามารถนำเข้าสู่การออกแบบหรือการวาดภาพ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FBK

ประเภทไฟล์2Microsoft Dynamics NAV Backup File

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.FBK หมายเลขตัวเลือก 2

สำรองฐานข้อมูลที่สร้างด้วย Microsoft Dynamics NAV มีข้อมูลทางการเงินที่ใช้สำหรับการจัดการและการวิเคราะห์ธุรกิจ สามารถใช้เพื่อกู้คืนข้อมูลหากไฟล์ฐานข้อมูลหลัก ( .FDB ) เสียหายหรือถูกลบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft Dynamics NAV เคยเรียกว่า Microsoft Navision

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FBK
Windows
Microsoft Dynamics NAV or Navision

ประเภทไฟล์3Family Tree Maker for Windows Backup File

ผู้พัฒนา Ancestry.com
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.FBK หมายเลขตัวเลือก 3

การสำรองข้อมูลบีบอัดไฟล์ทรี ( .FTW ) ที่สร้างด้วย Family Tree Maker สำหรับ Windows อาจสร้างเป็นไฟล์สำรองในกรณีที่ไฟล์ต้นไม้ครอบครัวเดิมเสียหายหรือถูกลบ สามารถเรียกคืนได้โดยเลือก "ไฟล์→กู้คืนจากการสำรองข้อมูล" ภายใน Family Tree Maker

ข้อมูลเพิ่มเติม

Family Tree Maker สำหรับ Windows ใช้นามสกุลไฟล์ ".fbk" ในขณะที่ Family Tree Maker สำหรับ DOS จะบันทึกข้อมูลสำรองเป็นไฟล์ .FBC

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FBK

เกี่ยวกับไฟล์ FBK ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.fbk และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว