หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .fbw

ไฟล์นามสกุล .fbw

ประเภทไฟล์HP Recovery Manager Backup File

ผู้พัฒนา Hewlett Packard
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Binary

.FBW หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์สำรองที่สร้างขึ้นโดย HP Recovery Manager เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสำรองและกู้คืนไฟล์ มีไฟล์เก็บถาวรของไฟล์บีบอัด ที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการสำรองและกู้คืนไฟล์ส่วนบุคคลไปยังและจากสื่อภายนอก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ FBW ใช้หลักการตั้งชื่อสำรอง backupXXX.fbw โดยที่ XXX เป็นตัวนับที่เพิ่มขึ้น (เช่น 001, 002 และอื่น ๆ ) พวกเขาจะมาพร้อมกับไฟล์ที่ปฏิบัติการได้โดยทั่วไปชื่อว่า backup.001.exe ซึ่งจะเรียกคืนไฟล์สำรองเมื่อเปิด

หมายเหตุ: ไฟล์ FBW ได้รับรายงานว่ามีรูปแบบการตั้งชื่อที่ไม่ถูกต้องสำหรับไฟล์สำรองที่มีหมายเลข 10 ขึ้นไป ลำดับการสำรองข้อมูล เพิ่มหมายเลขนำหน้า "0" พิเศษในหมายเลขลำดับเพื่อแก้ไขปัญหานี้ (เช่นเปลี่ยนชื่อ backup.010.fbw เป็น backup.0010.fbw)

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FBW

เกี่ยวกับไฟล์ FBW ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.fbw และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว