หลัก : นามสกุลไฟล์ : .vmg ไฟล์

.vmg ไฟล์นามสกุล

ประเภทไฟล์Nokia Text Message

ผู้พัฒนา Nokia
หมวดหมู่ Misc Files
รูป N/A

.VMG หมายเลขตัวเลือก

รูปแบบข้อความล้วนที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อความ SMS บนโทรศัพท์มือถือ Nokia มีข้อมูลส่วนหัวเช่นผู้ส่งวันที่และเวลารวมถึงข้อความจริง บันทึกในรูปแบบข้อความที่คั่นด้วย null ซึ่งทำให้แยกวิเคราะห์ได้ง่าย

โปรแกรมที่เปิด VMG ไฟล์
Windows
Nokia PC Suite
ABC Amber Nokia Converter

เกี่ยวกับ VMG ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจว่าไฟล์ที่มีนามสกุล * .vmg เป็นผู้รับผิดชอบ และวิธีการเปิด

ประเภทไฟล์ Nokia Text Messageคำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ได้รับการตรวจสอบและตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง FileExt เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทดสอบและทดสอบ