หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .vmg

ไฟล์นามสกุล .vmg

ประเภทไฟล์Nokia Text Message

ผู้พัฒนา Nokia
หมวดหมู่ Misc Files
รูป N/A

.VMG หมายเลขตัวเลือก

รูปแบบข้อความล้วนที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อความ SMS บนโทรศัพท์มือถือ Nokia มีข้อมูลส่วนหัวเช่นผู้ส่งวันที่และเวลารวมถึงข้อความจริง บันทึกในรูปแบบข้อความที่คั่นด้วย null ซึ่งทำให้แยกวิเคราะห์ได้ง่าย

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ VMG
Windows
Nokia PC Suite
ABC Amber Nokia Converter

เกี่ยวกับไฟล์ VMG ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.vmg และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว