หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .fon

ไฟล์นามสกุล .fon

ประเภทไฟล์Generic Font File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Font Files
รูป N/A

.FON หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ FON เป็นไฟล์ไลบรารีฟอนต์ Windows 3.x ที่อ้างอิงโดยโปรแกรมที่เข้าถึงแบบอักษรของระบบ เป็นรูปแบบอักษรที่เก่ากว่าที่ไม่สามารถปรับขนาดเป็นแบบ TrueType ( .TTF ) แบบอักษร แบบอักษรอาจมีลักษณะแตกต่างกันบนหน้าจอกว่ากระดาษ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FON
Windows
Microsoft Windows Font Viewer

เกี่ยวกับไฟล์ FON ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.fon และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว