หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .pbf

ไฟล์นามสกุล .pbf

ประเภทไฟล์1Paragon Backup File

ผู้พัฒนา Paragon Software Group
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Binary

คืออะไร PBF ไฟล์?

ที่เก็บข้อมูลสำรองที่สร้างโดยแอปพลิเคชันสำรองและกู้คืนของ Paragon เก็บไฟล์สำรองในรูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ สามารถเรียกดูภายในซอฟต์แวร์ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถกู้คืนไฟล์แต่ละไฟล์หรือทั้งระบบไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากการสำรองข้อมูลระบบไฟล์ PBF มักใช้สำหรับการโอนย้ายระบบไฟล์ Windows ระหว่างระบบปฏิบัติการ Windows

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PBF

ประเภทไฟล์2PowerBackup Data File

ผู้พัฒนา CyberLink
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Binary

.PBF หมายเลขตัวเลือก 2

คลังข้อมูลสำรองที่สร้างโดย CyberLink PowerBackup ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำรองและกู้คืน เก็บชุดของไฟล์และโฟลเดอร์ที่สำรองไว้; สามารถใช้สำหรับกลยุทธ์การสำรองข้อมูลแบบเต็มส่วนต่างหรือส่วนเพิ่ม ใช้สำหรับการกู้คืนไฟล์ผ่านแอปพลิเคชัน PowerBackup

ข้อมูลเพิ่มเติม

PowerBackup สามารถสร้างการสำรองข้อมูลเป็นระยะผ่านองค์ประกอบตัวจัดกำหนดการงานซึ่งใช้ไฟล์งาน .PBJ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PBF
Windows
CyberLink PowerBackup 2.6
CyberLink Media Suite

ประเภทไฟล์3Pinnacle Sample Bank

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Audio Files
รูป N/A

.PBF หมายเลขตัวเลือก 3

มีตัวอย่างเสียงที่สามารถโหลดลงในซอฟต์แวร์เสียง Turtle Beach หรือตัวสังเคราะห์ภายนอก อ้างอิงไฟล์ .WAV ที่ต้องเก็บไว้ในไดเรกทอรีเดียวกัน

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PBF
Windows
FMJ-Software Awave Studio
Voyetra Turtle Beach Pinnacle Project Studio

เกี่ยวกับไฟล์ PBF ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.pbf และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว