หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .fot

ไฟล์นามสกุล .fot

ประเภทไฟล์Font Resource File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Font Files
รูป Binary

.FOT หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์แบบอักษรที่ใช้โดย Windows และแอปพลิเคชันที่รองรับแบบอักษร TrueType (ไฟล์ .TTF ) มีข้อมูลตัวอักษรและใช้ในการติดตั้งและกำหนดค่าแบบอักษร TrueType ที่เกี่ยวข้อง มักใช้โดยตัวติดตั้งแอปพลิเคชันเมื่อติดตั้งแบบอักษร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ FOT ถูกใช้ในกระบวนการติดตั้ง "แบบอักษรฝังตัว" ใน Windows แบบอักษรในตัวช่วยให้สามารถถ่ายโอนแบบอักษรระหว่างคอมพิวเตอร์และต้องการไฟล์ทรัพยากรแบบอักษร FOT เพิ่มเติมจากแบบอักษร TrueType ไฟล์ FOT มีข้อมูลที่ Windows จำเป็นต้องรู้จักและติดตั้งฟอนต์ Windows API มีฟังก์ชั่นที่ชื่อว่า CreateScalableFontResource ที่สามารถใช้สำหรับการสร้างไฟล์ FOT

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FOT
Windows
Microsoft Windows

เกี่ยวกับไฟล์ FOT ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.fot และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว