หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .fwbackup

ไฟล์นามสกุล .fwbackup

ประเภทไฟล์Freeway Backup

ผู้พัฒนา Softpress
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.FWBACKUP หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์สำรองสร้างและใช้งานโดย Freeway Pro ซึ่งเป็นแอป OS X ที่ให้ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องเข้ารหัส มีสำเนาของเอกสาร .FREEWAY

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ FWBACKUP จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกเอกสาร FREEWAY เป็นครั้งแรกหลังจากเปิด ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดเอกสาร FREEWAY ของคุณ FWBACKUP ช่วยให้คุณสามารถกู้คืนงานทั้งหมดของคุณได้จนกว่าจะมีการบันทึกล่าสุด ไฟล์สำรองตั้งชื่อตามเอกสาร FREEWAY ของคุณ เพียงดับเบิลคลิกไฟล์ FWBACKUP เพื่อกู้คืนเอกสารของคุณ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FWBACKUP
Macintosh
Softpress Freeway Pro

เกี่ยวกับไฟล์ FWBACKUP ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.fwbackup และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว