หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .fzpz

ไฟล์นามสกุล .fzpz

ประเภทไฟล์Fritzing Bundled Part File

ผู้พัฒนา Fritzing
หมวดหมู่ Compressed Files
รูป N/A

.FZPZ หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ส่วนที่มาพร้อมกับ Fritzing ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงโต้ตอบ มีข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสร้างแผงวงจรพิมพ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ไฟล์ FZPZ จะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณส่งออกไฟล์ .FZP ผ่าน Fritzing ไฟล์ถูกบีบอัดเพื่อให้แชร์ได้ง่ายขึ้น

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ FZPZ
Windows
Fritzing
Linux
Fritzing
Macintosh
Fritzing

เกี่ยวกับไฟล์ FZPZ ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.fzpz และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว