หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .ptg

ไฟล์นามสกุล .ptg

ประเภทไฟล์1PowerTeacher Gradebook Configuration File

ผู้พัฒนา Pearson Education
หมวดหมู่ Settings Files
รูป N/A

คืออะไร PTG ไฟล์?

ไฟล์การกำหนดค่าที่ใช้โดย PowerTeacher Gradebook ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการจัดการห้องเรียนบนเว็บ มีข้อมูลการกำหนดค่าหนังสือเกรดที่อ้างอิงเมื่อแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงรหัสผู้ใช้รหัสเซสชันหมายเลขโรงเรียนรหัสครูข้อมูลประจำตัวและภาษา

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PTG

ประเภทไฟล์2ArtRage Painting

ผู้พัฒนา Ambient Design
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

.PTG หมายเลขตัวเลือก 2

โครงการสีด้วย ArtRage โปรแกรมแก้ไขและระบายสีภาพ มีข้อมูลรูปภาพโครงการทั้งหมดที่บันทึกใน ArtRage สามารถส่งออกไปยังประเภทไฟล์ภาพอื่น ๆ รวมถึง .PNG , .JPG และ .PSD ; สามารถแสดงเป็นภาพย่อใน Windows และ Mac OS X

ข้อมูลเพิ่มเติม

ArtRage มีให้ในรุ่นมาตรฐานและ Studio Pro

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PTG

เกี่ยวกับไฟล์ PTG ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.ptg และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว