หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .g

ไฟล์นามสกุล .g

ประเภทไฟล์BRL-CAD Geometry File

ผู้พัฒนา BRL-CAD
หมวดหมู่ CAD Files
รูป N/A

.G หมายเลขตัวเลือก

รูปแบบไฟล์ Binary Geometry ที่ใช้โดย BRL-CAD ซึ่งเป็นระบบการสร้างแบบจำลอง Solid Solid Geometry แบบโอเพนซอร์ส บันทึกในรูปแบบฐานข้อมูลที่จัดเตรียมเฟรมเวิร์กที่เก็บข้อมูลวัตถุที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ G
Windows
BRL-CAD
Autodesk Fusion 360
Linux
BRL-CAD
Macintosh
BRL-CAD
Autodesk Fusion 360

เกี่ยวกับไฟล์ G ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.g และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว