หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .gblorb

ไฟล์นามสกุล .gblorb

ประเภทไฟล์Glulx Blorb Game File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Game Files
รูป Binary

.GBLORB หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์เกมที่ใช้โดยล่าม Interactive Fiction (IF) เช่น Spatterlight หรือซูม มีเรื่องราว Glulx ในรูปแบบ Blorb ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้เพื่อรวมไฟล์ทรัพยากรเกมต่าง ๆ ไว้ในไฟล์เก็บถาวรเดียว ไฟล์ทรัพยากรที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพลงกราฟิกและข้อมูลระดับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ GBLORB คล้ายกับไฟล์ .BLORB แต่ใช้สำหรับเกม Glulx เท่านั้น ไฟล์ GBLORB เป็นไฟล์ .ULX ที่อยู่ในแผ่นปิด Blorb ซึ่งให้ความสามารถมากกว่าเช่นการจัดเก็บไฟล์ทรัพยากร ไฟล์ .ZBLORB ซึ่งคล้ายกับไฟล์ GBLORB เช่นกันนั้นถูกใช้โดยเครื่อง Z

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ GBLORB
Windows
Windows Frotz
Linux
Zoom
Android
Twisty for Android
Macintosh
Zoom
Spatterlight

เกี่ยวกับไฟล์ GBLORB ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.gblorb และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว