หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .alf

ไฟล์นามสกุล .alf

ประเภทไฟล์1ACT! Lookup File

ผู้พัฒนา The Sage Group
หมวดหมู่ Database Files
รูป Binary

คืออะไร ALF ไฟล์?

ไฟล์ฐานข้อมูลที่ใช้โดย ACT! โปรแกรมการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มีข้อมูลการค้นหาที่ใช้สำหรับการนำทางสำรองและเรียกคืน ACT! ฐานข้อมูล รวมข้อมูลอ้างอิงสำหรับข้อมูล CRM ที่เก็บไว้ในไฟล์ .ADF

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: Sage ACT! กลายเป็นพระราชบัญญัติ Swiftpage! ในปี 2013

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ALF
Windows
Swiftpage Act!

ประเภทไฟล์2Alf Interactive Test

ผู้พัฒนา PcProfi
หมวดหมู่ Data Files
รูป Zip

.ALF หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์ ALF มีการทดสอบแบบโต้ตอบที่สร้างขึ้นโดย PcProfi Alf เครื่องมือการสอนออนไลน์ที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบสำหรับนักเรียน มันเก็บการทดสอบซึ่งรวมถึงคำถามคำตอบภาพเสียงและการตั้งค่า ไฟล์ ALF สามารถใช้สำหรับวิชาต่าง ๆ ของโรงเรียนเช่นคณิตศาสตร์และการอ่านสำหรับระดับอนุบาลถึงมัธยม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ ALF ที่เปิดใน PcProfi Alf

คุณมักจะเจอไฟล์ ALF หากคุณเป็นครูที่ใช้ซอฟต์แวร์ Alf . ไฟล์อาจถูกสร้างขึ้นในโปรแกรม Alf (สำหรับ Windows เท่านั้น) หรืออาจดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ Alf รูปแบบไฟล์อนุญาตให้คุณบันทึกและแชร์บทเรียนกับผู้ใช้ Alf คนอื่น ๆ คุณสามารถสร้างบทเรียนสำหรับนักเรียนที่เฉพาะเจาะจงหรือคุณสามารถอัปโหลดไปยังเว็บไซต์ Alf เพื่อแบ่งปันกับผู้ใช้รายอื่นสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

เมื่อสร้างการทดสอบเชิงโต้ตอบใน Alf คุณสามารถเลือกจากหลากหลาย ประเภทคำถามรวมถึงตัวเลือกเดียวหลายตัวเลือกเกมหน่วยความจำการจับคู่การสั่งซื้อการติดฉลากรูปภาพ FlashCards ปริศนาการเติมช่องว่างการเดาคำและการเดาคำ คุณสามารถสั่งซื้อคำถามและตั้งเวลา เมื่อคุณบันทึกการทดสอบแบบโต้ตอบโปรแกรมจะสร้างไฟล์ ALF เพื่อเก็บการทดสอบซึ่งสามารถปิดและเปิดใหม่สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติม

เนื่องจากไฟล์ ALF นั้นถูกบีบอัดด้วยการบีบอัด Zip จึงสามารถขยายได้โดยใช้ เครื่องมือบีบอัด Zip เพียงเปลี่ยนชื่อนามสกุลไฟล์ .alf เป็น. zip และใช้โปรแกรมคลายการบีบอัด Zip เพื่อขยายเนื้อหาและดูไฟล์เหล่านั้น โปรแกรม Zip บางโปรแกรมมี 7-Zip, Corel WinZip และ Apple Archive Utility

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ALF
Windows
PcProfi Alf

เกี่ยวกับไฟล์ ALF ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.alf และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว