หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .gp4

ไฟล์นามสกุล .gp4

ประเภทไฟล์1Guitar Pro 4 Tablature

ผู้พัฒนา Arobas Music
หมวดหมู่ Misc Files
รูป N/A

คืออะไร GP4 ไฟล์?

รูปแบบแท็บกีต้าร์ที่ใช้โดย Guitar Pro 4 ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกีต้าร์มัลติแทร็กและโปรแกรมเสริม อาจมีแท็บกีตาร์เบสหรือแบนโจ บันทึกข้อมูลในรูปแบบสัญกรณ์ดนตรีที่สามารถเปิดได้โดย Guitar Pro หรือโปรแกรมอื่น ๆ ของสัญลักษณ์กีต้าร์โอเพนซอร์ส

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ GP4
Windows
Arobas Music Guitar Pro
TuxGuitar
DGuitar
Linux
Arobas Music Guitar Pro
TuxGuitar
DGuitar
KGuitar
Macintosh
Arobas Music Guitar Pro
TuxGuitar
DGuitar

ประเภทไฟล์2CCITT Group 4 Fax File

ผู้พัฒนา CCITT
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

.GP4 หมายเลขตัวเลือก 2

บันทึกไฟล์แฟกซ์ด้วยโปรแกรมแฟกซ์ต่างๆ มีเอกสารแฟกซ์ทั่วไปที่บันทึกในรูปแบบมาตรฐานกลุ่ม 4 ของ CCITT (International Telegraph และคณะกรรมการที่ปรึกษาทางโทรศัพท์) ซึ่งจัดเก็บรูปภาพ 1 บิตหรือสองระดับโดยใช้การบีบอัดแบบไม่สูญเสีย

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการเข้ารหัสกลุ่ม 4 ออกแบบสำหรับเครือข่ายข้อมูลแทนที่รูปแบบการเข้ารหัสกลุ่ม 3 แบบเก่า มันบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็กลงมาก

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ GP4
Windows
SFaxTools Studio FaxSee Pro
SFaxTools Batch Fax to PDF
SFaxTools Batch Fax2JPEG
SFaxTools Batch fax2tif
Magic View & Converter

เกี่ยวกับไฟล์ GP4 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.gp4 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว