หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .gxh

ไฟล์นามสกุล .gxh

ประเภทไฟล์General CADD Pro Hatch Pattern File

ผู้พัฒนา General CADD Products
หมวดหมู่ CAD Files
รูป N/A

.GXH หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ CAD ที่ใช้โดย General CADD Pro ซึ่งเป็นโปรแกรมวาดรูป CAD สำหรับ Windows มีรูปแบบการฟักซึ่งเป็นรูปแบบเวกเตอร์ที่สามารถใช้ในการ texturize หรือเติมพื้นที่; ใช้สำหรับการประยุกต์ใช้รูปแบบวัสดุต่าง ๆ เช่นอิฐโลหะแก้วและพลาสติกกับวัตถุที่วาด

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ GXH

เกี่ยวกับไฟล์ GXH ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.gxh และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว