หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .hh

ไฟล์นามสกุล .hh

ประเภทไฟล์C++ Header File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Developer Files
รูป Text

.HH หมายเลขตัวเลือก

มีข้อมูลส่วนหัวที่อ้างอิงโดยไฟล์รหัส C ++ อาจรวมถึงตัวแปรพิเศษค่าคงที่ฟังก์ชันหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้โดยโปรแกรม C ++; มักจะอ้างอิงที่จุดเริ่มต้นของซอร์สโค้ด

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ HH
Windows
Richardson EditRocket
Embarcadero C++Builder
Microsoft Visual Studio
IDM UltraEdit
Linux
Richardson EditRocket
IDM UltraEdit
Macintosh
MacroMates TextMate
Richardson EditRocket
Apple Xcode
Freescale CodeWarrior Development Tools
IDM UltraEdit

เกี่ยวกับไฟล์ HH ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.hh และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว