ซอฟต์แวร์ : MacroMates : MacroMates TextMate

MacroMates TextMate

รุ่น
(ณ วันที่ 2018-09-25)
2
เวที
อนุญาต Commercial
หมวดหมู่ Programming

รีวิวซอฟต์แวร์

ฟังก์ชั่นหลัก

  • รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมหลักทั้งหมด
  • อนุญาตให้ใช้ส่วนขยายแก้ไขผ่านชุดรวม
  • สามารถบันทึกมาโครเพื่อช่วยงานที่น่าเบื่อโดยอัตโนมัติ
  • รวมคุณลักษณะต่างๆเช่นการพับซอร์สโค้ดและการค้นหาและแทนที่โครงการทั่วโลก

MacroMates TextMate เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้งานต่าง ๆ เช่นการแก้ไขซอร์สโค้ดการเขียนบทภาพยนตร์การรันคิวรี SQL และสร้างรายการบล็อก โปรแกรมรองรับภาษาโปรแกรมที่สำคัญทั้งหมดและทำงานบนแพลตฟอร์ม Mac ตั้งแต่เวอร์ชัน 2, MacroMates ได้ทำให้ซอร์สโค้ดของ TextMate พร้อมใช้งานสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการทำการแก้ไขแบบกำหนดเองสำหรับตัวแก้ไข

TextMate ให้คุณใช้คำสั่งแมโครเทมเพลตและตัวอย่างเพื่อช่วยในการจัดระเบียบและสร้าง รหัสแหล่งที่มา. TextMate นำเสนอคุณสมบัติการค้นหาและแทนที่ที่ค้นหาและแทนที่ข้อความอย่างรวดเร็วด้วยตัวเลือกตัวกรองหลายตัว เท็กซ์เอดิเตอร์มีความสามารถในการไฮไลต์และแก้ไขบล็อกหลาย ๆ โค้ดโดยใช้เคอร์เซอร์เพิ่มเติม TextMate ยังนำเสนอการเติมเต็มที่ชาญฉลาดซึ่งคาดการณ์สิ่งที่คุณกำลังจะพิมพ์เพื่อช่วยให้คุณเขียนโค้ดได้เร็วขึ้น

TextMate ช่วยให้คุณสามารถขยายเครื่องมือแก้ไขด้วยการรวมกลุ่ม ด้วยการรวมกลุ่มคุณสามารถเพิ่มไวยากรณ์ภาษารวมถึงการรวมแมโครโค้ดขนาดเล็กคำสั่งเทมเพลตและทางลัดอื่น ๆ ลงใน Bundle สำหรับการแก้ไข แต่ละ Bundle มีปุ่มลัดที่สามารถเรียกใช้สำหรับการแทรกลงในรหัสของคุณซึ่งช่วยให้คุณพัฒนาซอร์สโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถสร้างบันเดิลแบบกำหนดเองของคุณเองขึ้นอยู่กับความต้องการในการพัฒนาของคุณ

MacroMates TextMate เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับนักพัฒนา สนับสนุนภาษาการเขียนโปรแกรมที่สำคัญทั้งหมดทางลัดรหัสคีย์และชุดข้อมูลสำหรับการขยายโปรแกรมแก้ไข นักออกแบบหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Mac ที่ทำงานในโค้ดควรให้โปรแกรมแก้ไขนี้

อัปเดต: 25 กันยายน 2018

▶ นามสกุลไฟล์หลัก

.tmproject – TextMate Project

▶ นามสกุลไฟล์อื่น ๆ ที่ใช้ MacroMates TextMate 2

ประเภทไฟล์ที่รองรับ
.HS Haskell Script
.BSH BeanShell Script
.BIB BibTeX Bibliography Database
.PROFILE Bash Shell Profile
.SCPT AppleScript Script File
.STRINGS Text Strings File
.DTD Document Type Definition File
.S Source Code File
.TLD Tag Library Descriptor File
.AS ActionScript File
.ASM Assembly Language Source Code File
.M Objective-C Implementation File
.RJS Ruby Javascript File
.ADB Ada Body File
.MD Markdown Documentation File
.ERL Erlang Source Code File
.GROOVY Groovy Source Code File
.TMBUNDLE TextMate Bundle File
.M4 Macro Processor Library
.C C/C++ Source Code File
.CFG Configuration File
.CFG Wesnoth Markup Language File
.PY Python Script
.CONFIG Configuration File
.P Pascal Source Code
.BASHRC Bash Non-Interactive Login Shell File
.DBM ColdFusion Server File
.BASH_PROFILE Bash Interactive Login Shell File
.RHTML Ruby HTML Web Page
.D D Source Code File
.TXT Plain Text File
.GO Go Source Code File
.XQ XQuery File
.TSV Tab Separated Values File
.F Fortran Source Code
.PCH Precompiled Header File
.PAS Pascal Source File
.HH C++ Header File
.H C/C++/Objective-C Header File
.INC Include File
.JS JavaScript File
.R Rez Source Code File
.STY LaTeX Style
.XQM XQuery Module
.POD Perl POD File
.PDE Processing Development Environment Source Code File
.RBW Ruby Script
.TCL Tcl Script
.JAVA Java Source Code File
.PM Perl Module
.PL Perl Script
.CPP C++ Source Code File
.SRC Source Code
.CGI Common Gateway Interface Script
.RB Ruby Source Code
.MARKDOWN Markdown Documentation File
.PHP PHP Source Code File
.RST reStructuredText File
.ML ML Source Code File
.PROPERTIES Java Properties File
.TMLANGUAGE TextMate Language Grammar File
.TMPROJ TextMate Project File
.TMTHEME TextMate Theme File
.XSLT XSL Transformation File
.XQL XML Query Language File
.XQUERY XQuery Source Code File
.SQL Structured Query Language Data File
.YML YAML Document
.XML XML File
.CONF Unix Configuration File
.LHS Literate Haskell Script
.LISP Lisp Source Code File
.LUA Lua Source File
รูปแบบไฟล์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
.JSP Java Server Page
.MARKDN Markdown File
.ADS Ada Specification File
.ASCX ASP.NET User Control File
.MD Machine Description File
.GVY Groovy Source Code File
.PHP4 PHP 4 Web Page
.TPL Phorum Template
.F90 Fortran 90 Source Code File
.DWT Dreamweaver Web Page Template
.DIST Mac OS X Distribution Script
.INFO Generic Information File
.FPP Fortran Source Code
.FOR Fortran 77 Source File
.HPP C++ Header File
.SLST Game Data File
.NFO Warez Information File
.ASHX ASP.NET Web Handler File
.INF Setup Information File
.PHP3 PHP 3 Web Page
.PHP5 PHP 5 Web Page
.RPY Python Script
.XSL XML Style Sheet
.MDOWN Markdown File
.SCRIPTTERMINOLOGY AppleScript Script Terminology File
.XQY XQuery Source File
.HXX C++ Source Code Header File
.HTC HTML Component File
.HTACCESS Apache HTACCESS File
.CONF Generic Configuration File
.YAML YAML Document
.ASA ASP Configuration File
.HRL Erlang Header File
.LSP Lisp Program Source Code File
.MKD Markdown Documentation File

Updated: 13 ตุลาคม 2559