หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .hmxp

ไฟล์นามสกุล .hmxp

ประเภทไฟล์Help & Manual XML Project

ผู้พัฒนา EC Software
หมวดหมู่ Data Files
รูป XML

.HMXP หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์โครงการ XML ที่สร้างโดยความช่วยเหลือ & คู่มือโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างเอกสารวิธีใช้ บันทึกการอ้างอิงไปยังไฟล์โครงการเช่นเดียวกับการตั้งค่าโครงการ แต่ไม่ได้จัดเก็บสินทรัพย์โครงการที่อ้างอิงเช่นภาพ; แตกต่างจากไฟล์ .HMXZ ซึ่งจัดเก็บเนื้อหาทั้งหมดในไฟล์เก็บถาวรเดียว

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: มีการแนะนำไฟล์ HMXP ด้วยความช่วยเหลือ & คู่มือเวอร์ชัน 5

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ HMXP

เกี่ยวกับไฟล์ HMXP ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.hmxp และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว