หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .hmxz

ไฟล์นามสกุล .hmxz

ประเภทไฟล์Help & Manual Compressed Project

ผู้พัฒนา EC Software
หมวดหมู่ Data Files
รูป Zip

.HMXZ หมายเลขตัวเลือก

โครงการเอกสารความช่วยเหลือที่สร้างโดยความช่วยเหลือ & ซอฟต์แวร์เอกสารคู่มือทางเทคนิค มีเนื้อหาวิธีใช้รวมถึงข้อความหน้ารูปภาพและการจัดรูปแบบ เก็บไฟล์ทั้งหมดรวมถึงไฟล์โครงการ XML เป็นไฟล์เก็บถาวร .ZIP

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการ HMXZ ใช้สำหรับการสร้างเอกสารความช่วยเหลือและคู่มือทางเทคนิคประเภทต่างๆ สามารถส่งออกไปยังรูปแบบความช่วยเหลือต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบรวมถึง Winhelp ( .HLP ) ความช่วยเหลือ HTML ( .CHM ) และรูปแบบ .EPUB eBook

ความช่วยเหลืออื่น ๆ & รูปแบบโครงการด้วยตนเอง (ไฟล์ .HMXP ) ใช้การจัดรูปแบบ XML สำหรับไฟล์โครงการด้วย แต่จะไม่บันทึกไฟล์ทั้งหมดในไฟล์ Zip เดียวกัน

หมายเหตุ: ไฟล์ HMXZ และ HMXP ได้รับการแนะนำด้วยวิธีใช้และ amp ; คู่มือเวอร์ชัน 5

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ HMXZ

เกี่ยวกับไฟล์ HMXZ ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.hmxz และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว