หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .ias

ไฟล์นามสกุล .ias

ประเภทไฟล์Intermodulation Analysis System File

ผู้พัฒนา Professional Wireless
หมวดหมู่ Data Files
รูป Zip

.IAS หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ที่สร้างขึ้นโดย Intermodulation Analysis System (IAS) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการตั้งค่าและประสานงานระบบ RF (คลื่นความถี่วิทยุ) โดยทั่วไปเป็นไฟล์ที่อยู่ในการผลิตเสียงสด บันทึกสินค้าคงคลังของสถานีโทรทัศน์อะนาล็อกและดิจิตอลอุปกรณ์ระบบไร้สายและอุปกรณ์ที่อาจเกิดความขัดแย้งอื่น ๆ อนุญาตให้วิเคราะห์ย่านความถี่เพื่อให้สามารถจัดการกับความขัดแย้งกับระบบไร้สายได้

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ IAS

เกี่ยวกับไฟล์ IAS ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.ias และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว