หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .hpd

ไฟล์นามสกุล .hpd

ประเภทไฟล์HotDocs PDF Document

ผู้พัฒนา HotDocs
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป Binary

.HPD หมายเลขตัวเลือก

เอกสารที่สร้างโดย HotDocs แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการเตรียมเอกสารดิจิทัล บันทึกฟิลด์ที่เติม (คำตอบที่เติม) ฉลากและการจัดรูปแบบเค้าโครงหน้าสำหรับรูปแบบดิจิทัล มักใช้สำหรับเอกสารทางกฎหมายหรือการประกันภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถสร้างเอกสาร PDF HotDocs โดยใช้ HotDocs Filler ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มาพร้อมกับ HotDocs หากคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์ HPD HotDocs Filler จะเปิดขึ้นตามค่าเริ่มต้น คุณยังสามารถใช้ไฟล์คำตอบ .ANX ที่จัดเตรียมไว้เพื่อกรอกแบบฟอร์ม HPD

หมายเหตุ: รูปแบบ HPD นั้นเป็นไปตามรูปแบบเอกสารพกพาของ Adobe (PDF) HotDocs ยังรองรับรูปแบบที่ใช้ทูต (ไฟล์ .HFD ) นักการทูตเป็นคู่แข่งรายแรกในรูปแบบ PDF ที่ได้รับการสนับสนุนโดย WordPerfect Corporation HotDocs เลือกที่จะใช้ทั้งรูปแบบ Envoy และ PDF ดังนั้นจึงพัฒนาไฟล์สองประเภทที่แตกต่างกัน

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ HPD
Windows
HotDocs

เกี่ยวกับไฟล์ HPD ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.hpd และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว