หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .igp

ไฟล์นามสกุล .igp

ประเภทไฟล์Igor Published Music Notation File

ผู้พัฒนา NoteHeads
หมวดหมู่ Audio Files
รูป Binary

.IGP หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ที่สร้างโดย Igor Engraver แอปพลิเคชันโน้ตดนตรี จัดเก็บแผ่นเพลงสำหรับการแต่งเพลงและอาจระบุชิ้นส่วนที่แตกต่างกัน; สามารถดาวน์โหลดได้ในสถานะทดลองดูด้วยแอพพลิเคชั่น Igor Reader (หรือที่เรียกว่า NoteHeads Reader) จากนั้นซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Igor Reader

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพลงในไฟล์ IGP ยังสามารถเล่นได้อย่างชัดเจนในซอฟต์แวร์ Igor Reader นี่เป็นเพราะไฟล์ IGP เก็บข้อมูล MIDI ที่สามารถเล่นได้โดยระบบ MIDI ของคอมพิวเตอร์หรือโดยอุปกรณ์ตัวอย่างที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ รูปแบบ IGP เรียกว่ารูปแบบ "Igor Publishing" อย่างเป็นทางการ

หมายเหตุ: Igor Reader ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ IGP
Windows
NoteHeads Igor Reader

เกี่ยวกับไฟล์ IGP ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.igp และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว