หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .qic

ไฟล์นามสกุล .qic

ประเภทไฟล์Windows Backup File

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Binary

.QIC หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์สำรองที่สร้างขึ้นโดยยูทิลิตี้สำรองข้อมูลที่มาพร้อมกับ Windows 95 และ 98 บันทึกในรูปแบบ QIC-113 มีชุดของไฟล์ในไฟล์บีบอัดที่ถูกบีบอัดซึ่งขยายเมื่อเรียกคืนโดยใช้โปรแกรม Windows Backup

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ QIC ยังสามารถเปิดได้โดยซอฟต์แวร์ "Backup My PC" ของ Roxio อย่างไรก็ตาม Roxio ไม่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์นี้อีกต่อไป

หมายเหตุ: รูปแบบไฟล์ QIC เข้ากันไม่ได้กับการสำรองและกู้คืนและการสำรองข้อมูล Windows XP, Vista และ Windows 7

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ QIC

เกี่ยวกับไฟล์ QIC ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.qic และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว