หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .jpg2

ไฟล์นามสกุล .jpg2

ประเภทไฟล์JPEG 2000 Image

ผู้พัฒนา Joint Photographic Experts Group
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

.JPG2 หมายเลขตัวเลือก

ภาพบิตแมปที่บีบอัดที่สร้างขึ้นโดยใช้มาตรฐาน JPEG 2000 ซึ่งรวมอัลกอริธึมการบีบอัดเวฟเล็ตเพื่อบีบอัดภาพได้ดีกว่ารูปแบบ JPEG มาตรฐาน พบเห็นได้ทั่วไปมากขึ้นด้วยนามสกุลไฟล์ .JP2 และ .JPX

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ JPG2

เกี่ยวกับไฟล์ JPG2 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.jpg2 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว