หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .jpx

ไฟล์นามสกุล .jpx

ประเภทไฟล์1JPEG 2000 Image File

ผู้พัฒนา Joint Photographic Experts Group
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

คืออะไร JPX ไฟล์?

ส่วนขยายที่เป็นทางการใช้สำหรับไฟล์ JPEG 2000; JPEG 2000 เป็นการปรับปรุงรูปแบบมาตรฐาน .JPEG ที่บีบอัดไฟล์ภาพโดยใช้การบีบอัดแบบ lossy หรือ lossless

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ JPEG 2000 ยังสนับสนุนความโปร่งใสของภาพและยังคงอัลฟาและช่องสัญญาณ ไฟล์ JPX อาจมีข้อมูลเมตาเพิ่มเติมที่อธิบายเนื้อหาของไฟล์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ JPX
Windows
Nuance OmniPage
Adobe Acrobat
Adobe Photoshop
Mozilla Firefox
Google Chrome
XnViewMP
Apple QuickTime Player
Adobe Illustrator
Corel PaintShop Pro
ACD Systems Canvas
ACD Systems ACDSee
IrfanView
CorelDRAW
IvanView
Linux
Adobe Acrobat
Mozilla Firefox
Google Chrome
XnViewMP
Android
Google Chrome
Macintosh
Adobe Acrobat
Adobe Photoshop
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari
XnViewMP
Apple QuickTime Player
Adobe Illustrator
Lemkesoft GraphicConverter
Apple Preview
Adobe Photoshop Elements 2019
ToyViewer
iOS
Google Chrome
Apple Safari

ประเภทไฟล์2JBuilder Project

ผู้พัฒนา Embarcadero Technologies
หมวดหมู่ Developer Files
รูป Binary

.JPX หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์โครงการที่สร้างโดย JBuilder แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการพัฒนาโปรแกรม Java บันทึกการตั้งค่าโครงการและการอ้างอิงไปยังไฟล์รหัสต้นฉบับ เห็นได้บ่อยขึ้นด้วยส่วนขยาย .JPR

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ JPX

เกี่ยวกับไฟล์ JPX ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.jpx และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว