ซอฟต์แวร์ : Nuance : Nuance OmniPage

Nuance OmniPage

รีวิวซอฟต์แวร์

ฟังก์ชั่นหลัก

  • เทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสงที่แม่นยำ (OCR)
  • รู้จักเค้าโครงหน้าและการจัดรูปแบบ
  • ตรวจจับและจดจำภาษาโดยอัตโนมัติรวมถึงภาษาเอเชีย
  • รองรับการนำเข้าและส่งออกไฟล์ประเภทต่างๆ
  • รวมผู้ช่วยเวิร์กโฟลว์เพื่อลดความซับซ้อนของงานที่ซับซ้อน
  • รองรับการประมวลผลแบบมัลติคอร์เพื่อการสแกนเอกสารที่รวดเร็วขึ้น

OmniPage เป็นโปรแกรมสแกนเอกสารที่ใช้ในการแปลงเอกสารที่พิมพ์เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่สแกนสามารถส่งออกไปยังรูปแบบไฟล์ที่แตกต่างหลากหลายรวมถึง Microsoft Office, Corel WordPerfect, Adobe Acrobat และรูปแบบ Amazon Kindle OmniPage ยังสามารถใช้สำหรับการแปลงไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้เช่น PDF ปิดเป็นเอกสารที่แก้ไขได้

เทคโนโลยี OCR ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Nuance ให้การรับรู้ข้อความเอกสารที่สแกนได้อย่างแม่นยำ ตัวอย่างเช่น OmniPage สามารถจับคู่อักขระข้อความจากกว่า 120 ภาษาที่มีความแม่นยำมากกว่า 99% โปรแกรมจับคู่คุณสมบัติของอักขระเช่นแบบอักษรขนาดสไตล์ (เช่นตัวหนาหรือตัวเอียง) และสีพื้นหลังของเอกสาร ผู้ใช้ยังสามารถนำเข้าภาพถ่ายดิจิทัลที่ถ่ายจากเอกสารที่เป็นกระดาษและแปลให้เป็นเอกสารที่แก้ไขได้อย่างถูกต้อง หลังจากสแกนและแปลงเอกสารของคุณแล้วคุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนได้ก่อนส่งออก

OmniPage รองรับรูปแบบไฟล์อินพุตและเอาท์พุตหลากหลายรวมถึง:

OmniPage ใช้เป็นหลักในสภาพแวดล้อมสำนักงานมืออาชีพเพราะช่วยให้มืออาชีพประหยัดเวลาและเงินโดยการแปลงเอกสารทางกายภาพเป็นสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ตามบ้านที่มีเอกสารกระดาษจำนวนมากที่ต้องการทำสำเนาดิจิทัลสำหรับการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าถึงที่รวดเร็ว หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ง่ายในการถ่ายโอนใบเสร็จรับเงินกระดาษและเอกสารอื่น ๆ OmniPage เป็นโซลูชั่นที่ยอดเยี่ยม

อัปเดต: 13 เมษายน 2557

▶ นามสกุลไฟล์หลัก

.opd – OmniPage Document

▶ นามสกุลไฟล์อื่น ๆ ที่ใช้ Nuance OmniPage 18

ประเภทไฟล์ที่รองรับ
.XLS Excel Spreadsheet
.MAX OmniPage Scanned Document
.MAX PaperPort Scanned Document
.EPUB Open eBook File
.GIF Graphical Interchange Format File
.PCX Paintbrush Bitmap Image File
.XLSX Microsoft Excel Open XML Spreadsheet
.DOC Microsoft Word Document
.BMP Bitmap Image File
.JB2 JBIG2 Image
.JP2 JPEG 2000 Core Image File
.PDF Portable Document Format File
.JPG JPEG Image
.WPD WordPerfect Document
.CSV Comma Separated Values File
.PPTX PowerPoint Open XML Presentation
.DOCX Microsoft Word Open XML Document
.XPS XML Paper Specification File
.PPT PowerPoint Presentation
.XSN InfoPath Form Template File
.RTF Rich Text Format File
.UD OmniPage User Dictionary
.XWF OmniPage Workflow File
.TIF Tagged Image File
.AZW Amazon Kindle eBook File
รูปแบบไฟล์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
.TIFF Tagged Image File Format
.OPF Open Packaging Format File
.TXT Plain Text File
.DCX Zsoft Multi-Page Paintbrush File
.HTML Hypertext Markup Language File
.JPE JPEG Image
.JPF JPEG 2000 Image
.JPX JPEG 2000 Image File
.OCR FAXGrapper Fax Text File
.JPEG JPEG Image
.NCX EPUB Navigation Control XML File
.XML XML File
.XIF ScanSoft Pagis File