หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .jsp

ไฟล์นามสกุล .jsp

ประเภทไฟล์Java Server Page

ผู้พัฒนา Oracle
หมวดหมู่ Web Files
รูป Text

.JSP หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ JSP เป็นหน้าเว็บที่เซิร์ฟเวอร์สร้างขึ้น มันคล้ายกับไฟล์ .ASP หรือ .PHP แต่มีรหัส Java แทน ActiveX หรือ PHP รหัสถูกแยกวิเคราะห์โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งสร้าง HTML ที่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจากโค้ด Java ถูกแยกวิเคราะห์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ผู้ใช้จะไม่เห็นรหัส JSP แต่จะมีเฉพาะ HTML ที่สร้างโดยโค้ด Java ในหน้า เพจ JSP สามารถแก้ไขได้โดยใช้โปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์หรือโปรแกรมแก้ไขข้อความพื้นฐาน

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ JSP
Windows
Adobe Dreamweaver
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
ES-Computing EditPlus
Progress Stylus Studio
Richardson EditRocket
Eclipse
Microsoft Edge
Oracle Java Virtual Machine
IDM UltraEdit
Linux
Mozilla Firefox
Google Chrome
Richardson EditRocket
Eclipse IDE for Java Developers
Eclipse
Oracle Java Virtual Machine
IDM UltraEdit
Android
Google Chrome
Macintosh
MacroMates TextMate
MacVim
Adobe Dreamweaver
Mozilla Firefox
Google Chrome
Richardson EditRocket
Eclipse
Oracle Java Virtual Machine
IDM UltraEdit
iOS
Google Chrome

เกี่ยวกับไฟล์ JSP ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.jsp และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว