หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .kexi

ไฟล์นามสกุล .kexi

ประเภทไฟล์Kexi Database

ผู้พัฒนา Kexi Team
หมวดหมู่ Database Files
รูป Binary

.KEXI หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ฐานข้อมูลที่สร้างโดย Kexi ซึ่งเป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่สามารถใช้เป็นทางเลือกแทน Microsoft Access บนระบบ Linux รองรับสกีมาฐานข้อมูลข้อมูลแบบสอบถามฟอร์มและข้อมูลฐานข้อมูลอื่น ๆ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ KEXI
Linux
Kexi

เกี่ยวกับไฟล์ KEXI ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.kexi และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว