หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .minipsf2

ไฟล์นามสกุล .minipsf2

ประเภทไฟล์Miniature PlayStation Sound Format File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Audio Files
รูป Binary

.MINIPSF2 หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ที่สร้างขึ้นเพื่อเล่นเสียงคล้ายกับไฟล์ .PSF2 มีข้อมูลลำดับที่นำเข้าสำหรับเพลงจากไฟล์ .PSFLIB2 ที่อยู่ในไดเรกทอรีเดียวกัน เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องไฟล์ MINIPSF2 จะต้องสามารถเข้าถึงรหัสไดรเวอร์และชุดเสียงจากไฟล์ PSFLIB2 ได้ สามารถบีบอัด zlib เพื่อประหยัดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพ ใช้กันทั่วไปโดย Sony PlayStation 2, เครื่องเล่นวิดีโอเกมคอนโซล; รุ่นใหม่กว่าของไฟล์ .MINIPSF

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: แอปพลิเคชัน Nullsoft Winamp, XMPlay และ XMMS ทั้งหมดนั้นต้องใช้ปลั๊กอินการทดลองอย่างสูง

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ MINIPSF2
Windows
XMPlay
Audio Overload
Linux
Audio Overload
Macintosh
Audio Overload

เกี่ยวกับไฟล์ MINIPSF2 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.minipsf2 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว