หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .ttbk

ไฟล์นามสกุล .ttbk

ประเภทไฟล์Canadian TurboTax 2010 Backup File

ผู้พัฒนา Intuit Canada
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Binary

.TTBK หมายเลขตัวเลือก

สำรองการคืนภาษีที่สร้างด้วย Intuit Canada TurboTax 2010 สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการบันทึกไฟล์การคืนภาษี .TT10 อยู่ในไดเรกทอรีเดียวกันกับไฟล์ต้นฉบับและมีชื่อไฟล์เดียวกันยกเว้นนามสกุลไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ TTBK ทำหน้าที่เป็นสำเนาสำรองของไฟล์ TT10 สามารถใช้เพื่อเรียกคืนภาษีที่บันทึกไว้เมื่อเร็ว ๆ นี้หากไฟล์ต้นฉบับสูญหายหรือเสียหาย

หมายเหตุ: ในการเปิดไฟล์ TTBK ใน TurboTax คุณต้องเปลี่ยนนามสกุลไฟล์จาก ".ttbk" ถึง ".tt10." เมื่อคุณเปลี่ยนนามสกุลไฟล์แล้ว TurboTax จะจดจำและเปิดไฟล์ได้

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ TTBK

เกี่ยวกับไฟล์ TTBK ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.ttbk และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว