หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .mvd

ไฟล์นามสกุล .mvd

ประเภทไฟล์1Movie Edit Pro Movie File

ผู้พัฒนา MAGIX
หมวดหมู่ Video Files
รูป Binary

คืออะไร MVD ไฟล์?

โครงการภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นด้วย MAGIX Movie Edit Pro หรือแอปพลิเคชัน Video Deluxe ก่อนหน้า มีการอ้างอิงถึงไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงรวมถึงจุดแก้ไขภาพยนตร์และฉากที่ตรวจพบ; อาจรวมถึงเอฟเฟกต์ที่กำหนดเองที่หลากหลาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ MVD สามารถส่งออกไปยัง YouTube, DVD หรือรูปแบบไฟล์วิดีโออื่น ๆ ไฟล์เหล่านี้อาจถูกคอมไพล์เป็นไฟล์ .MVP เป็นโครงการหลายภาพยนตร์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ MVD
Windows
MAGIX Movie Edit Pro
MAGIX Video Pro X

ประเภทไฟล์2MindView OS X Document

ผู้พัฒนา MatchWare
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป N/A

.MVD หมายเลขตัวเลือก 2

เอกสารที่สร้างและใช้งานโดย MindView เป็นโปรแกรมการทำแผนที่ความคิดที่ใช้ในการระดมสมองด้วยสายตา เก็บโครงการซึ่งอาจรวมถึงข้อความรูปภาพรูปร่างสาขาเชื่อมต่อและองค์ประกอบแผนที่ความคิดอื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: MindView นามสกุลไฟล์ MVD นั้นใช้งานโดยเวอร์ชัน OS X ของ MindView เพื่อบันทึกเอกสาร อย่างไรก็ตามสามารถเปิดได้ด้วย MindView เวอร์ชัน Windows รุ่น MindView สำหรับ Windows บันทึกเอกสารด้วยนามสกุลไฟล์ .MVDX

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ MVD
Windows
MatchWare MindView for Windows
Macintosh
MatchWare MindView for Mac

เกี่ยวกับไฟล์ MVD ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.mvd และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว