หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .mvs

ไฟล์นามสกุล .mvs

ประเภทไฟล์Microchip Verification Specification File

ผู้พัฒนา Xilinx
หมวดหมู่ CAD Files
รูป N/A

.MVS หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ที่ใช้โดย Xilinx Platform Studio (XPS) แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรม PLC กำหนดภาษาโปรแกรม (ภาษา HDL) สำหรับการออกแบบ ใช้สำหรับการจำลองและทดสอบการออกแบบไมโครชิพ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ MVS

เกี่ยวกับไฟล์ MVS ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.mvs และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว