หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .n3d

ไฟล์นามสกุล .n3d

ประเภทไฟล์1Nuclear 3D File

ผู้พัฒนา Nuclear Glory
หมวดหมู่ 3D Image Files
รูป Binary

คืออะไร N3D ไฟล์?

โมเดล 3 มิติหรือฉากที่ใช้โดยเกมที่สร้างด้วยซอฟต์แวร์พัฒนาเกม Nuclear Glory บันทึกข้อมูลภาพ 3 มิติและภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบที่ปรับให้เหมาะสำหรับการใช้งานโดยโปรแกรมเกม ใช้สำหรับบันทึกอักขระภูมิประเทศและวัตถุ 3 มิติอื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โมเดล N3D สามารถสร้างได้ในซอฟต์แวร์แก้ไขฉาก Nuclear Studio 3D และใช้ใน Nuclear Basic ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการเขียนโปรแกรมเกม

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ N3D
Windows
Nuclear Glory Nuclear Studio
Nuclear Glory Nuclear Basic

ประเภทไฟล์2Super 3D Noah's Ark Data File

ผู้พัฒนา Wisdom Tree
หมวดหมู่ Game Files
รูป Binary

.N3D หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์ข้อมูลเกมที่ใช้โดย Super 3D Noah Ark ซึ่งเป็นเกมยิงคนแรกในรูปแบบพระคัมภีร์ Wolfenstein 3D อาจมีสไปรต์พื้นผิวเสียงแผนที่และข้อมูลอื่น ๆ โหลดระหว่างการเล่นเกม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างของไฟล์ N3D ได้แก่ VGADICT.N3D, VGAGRAPH.N3D, VGAHEAD.N3D, GAMEMAPS.N3D, CONFIG.N3D และ SAVEGAM1.N3D

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ N3D

เกี่ยวกับไฟล์ N3D ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.n3d และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว