หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .ppr

ไฟล์นามสกุล .ppr

ประเภทไฟล์1Cognos PowerPlay Report File

ผู้พัฒนา IBM
หมวดหมู่ Data Files
รูป N/A

คืออะไร PPR ไฟล์?

ไฟล์ที่สร้างโดย Cognos PowerPlay, แอปพลิเคชัน OLAP ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข่าวกรองธุรกิจ บันทึกรายงานที่สามารถมีแผนภูมิกราฟและตารางข้อมูลจากการวิเคราะห์ทางสถิติ ใช้สำหรับข้อมูลเชิงการแข่งขันการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของธุรกิจสรุปข้อมูลทางการเงินและการคาดการณ์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PPR

ประเภทไฟล์2Project Planner Reader File

ผู้พัฒนา Accord Software & Systems
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

.PPR หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์ที่สร้างโดย SmartWorks Project Planner โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างแผนโครงการ รวมถึงงานทรัพยากรระยะเวลาและเส้นทางที่สำคัญสำหรับโครงการ สามารถตรวจสอบได้โดยใช้ Project Planner Reader แอปพลิเคชั่นฟรีสำหรับการดูไฟล์ PPR

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ PPR สามารถแปลงเป็นไฟล์ Microsoft Project Exchange ( .MPX )

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PPR

ประเภทไฟล์3ORF Report File

ผู้พัฒนา Vamsoft
หมวดหมู่ Data Files
รูป N/A

.PPR หมายเลขตัวเลือก 3

ไฟล์รายงานที่สร้างโดย ORF ซึ่งเป็นตัวกรองสแปมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange มีข้อมูลรายงานการกรองสแปมและเปิดใช้งานองค์ประกอบการรายงาน ORF เพื่อจัดทำรายงาน

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PPR
Windows
VamSoft ORF

เกี่ยวกับไฟล์ PPR ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.ppr และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว