หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .odt

ไฟล์นามสกุล .odt

ประเภทไฟล์1OpenDocument Text Document

ผู้พัฒนา Oracle
หมวดหมู่ ไฟล์ข้อความ
รูป Zip

คืออะไร ODT ไฟล์?

ไฟล์ ODT เป็นเอกสารข้อความที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรมประมวลผลคำต่างๆเช่นโปรแกรม Writer ที่รวมอยู่ใน Apache OpenOffice และ LibreOffice มันมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันเช่นข้อความรูปภาพวัตถุที่ถูกวาดและสไตล์ ไฟล์ ODT ถูกฟอร์แมตโดยใช้มาตรฐาน OASIS OpenDocument XML

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ ODT ที่เปิดใน Apache OpenOffice Writer 4.1.3

ไฟล์ ODT นั้นถูกสร้างและเปิดโดยตัวประมวลผลคำ Writer ซึ่งเป็น หนึ่งในหลาย ๆ โปรแกรมที่มีอยู่ในชุด OpenOffice และ LibreOffice มันคล้ายกับโปรแกรม Word ที่มีอยู่ในชุด Microsoft Office ไฟล์ ODT เป็นไฟล์หลักที่ Writer ใช้ในการบันทึกเอกสารในลักษณะเดียวกับที่ Word บันทึกเอกสารในไฟล์ .DOCX

ไฟล์ข้อความ OpenDocument สามารถเปิดและแก้ไขด้วยโปรแกรมที่รองรับ OpenOffice รวมถึง : NeoOffice (Mac), AbiWord (Mac & Windows) และ KWord (Unix) นอกจากนี้ยังสามารถนำเข้าสู่ Google เอกสารซึ่งเป็นโปรแกรมประมวลผลคำทางเว็บของ Google ที่มาพร้อมกับ Google Drive สามารถเปิดไฟล์ ODT ใน Microsoft Word และบันทึกเป็นไฟล์ DOCX ได้

หมายเหตุ: Apache OpenOffice เดิมชื่อ OpenOffice.org

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ODT
Windows
Apache OpenOffice
LibreOffice
Google Drive
IBM Lotus Notes
AbiSource AbiWord
Microsoft WordPad
Microsoft Word
Corel WordPerfect
Calibre
Calligra Suite
Linux
Apache OpenOffice
LibreOffice
Google Drive
AbiSource AbiWord
Calibre
Calligra Suite
Macintosh
Apache OpenOffice
LibreOffice
Planamesa NeoOffice
Google Drive
Apple TextEdit
Microsoft Word for Mac
Calibre
Calligra Suite
iOS
BML Solutions OOReader
WEB
Google Drive viewer

ประเภทไฟล์2Origin Dialog Theme File

ผู้พัฒนา OriginLab
หมวดหมู่ Settings Files
รูป N/A

.ODT หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์ ODT เป็นไฟล์ธีมที่ใช้โดย Origin การวิเคราะห์ข้อมูลและแอปพลิเคชั่นกราฟที่ใช้โดยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรหลายคน มันมีการตั้งค่าในรูปแบบ XML ที่กำหนดลักษณะที่ปรากฏของหน้าต่างโต้ตอบหนึ่งหน้าต่างขึ้นไปที่ปรากฏใน Origin

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ธีม ODT ไม่ได้หมายถึงการเปิดโดยผู้ใช้ ไฟล์จะจัดเก็บการตั้งค่าที่ Origin อ้างอิงเพื่อสร้างลักษณะที่ปรากฏของหน้าต่างข้อความในซอฟต์แวร์

หมายเหตุ: ไฟล์ ODT มักจะอยู่ในโฟลเดอร์ "Dialog" ของไฟล์ C: \ Program \ OriginLab \ Origin < version > \ การติดตั้งธีม

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ ODT

เกี่ยวกับไฟล์ ODT ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.odt และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว