หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .paq

ไฟล์นามสกุล .paq

ประเภทไฟล์Hewlett-Packard Software Restore File

ผู้พัฒนา Hewlett-Packard
หมวดหมู่ Backup Files
รูป N/A

.PAQ หมายเลขตัวเลือก

มีข้อมูลที่ใช้สำหรับกู้คืนไฟล์ระบบหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าในระบบคอมพิวเตอร์ Hewlett-Packard (HP) บันทึกในรูปแบบไฟล์บีบอัดและเข้ารหัสที่เก็บถาวร; โดยทั่วไปจะพบได้ในตัวติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ HP หรือดิสก์กู้คืน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ไฟล์ PAQ สามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรมคลายการบีบอัดเช่น WinZip หากได้รับแจ้งให้ใส่รหัสผ่านให้ป้อน "Pandora" เพื่อปลดล็อกไฟล์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PAQ
Windows
PKWARE PKUNZIP

เกี่ยวกับไฟล์ PAQ ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.paq และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว