หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .wpb

ไฟล์นามสกุล .wpb

ประเภทไฟล์1openCanvas 1.1 Image

ผู้พัฒนา Portalgraphics
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

คืออะไร WPB ไฟล์?

ภาพที่สร้างด้วย openCanvas 1.1 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์วาดภาพ openCanvas รุ่นฟรีก่อนที่จะเริ่มทำการค้า มักใช้สำหรับการบันทึกภาพวาดอะนิเมะและศิลปะ digial อื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

openCanvas อนุญาตให้ผู้ใช้บันทึกเหตุการณ์การวาดเส้นที่ใช้ในการสร้างภาพ WPB จากนั้นเล่นกลับในซอฟต์แวร์ ไฟล์กิจกรรมสำหรับ openCanvas 1.1 ใช้ส่วนขยาย .WPE

หมายเหตุ: ตอนนี้ openCanvas ใช้ไฟล์ .OCI เพื่อวาดรูป

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ WPB

ประเภทไฟล์2Windows Phone Device Manager Backup File

ผู้พัฒนา Windows Phone Device Manager
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Binary

.WPB หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์สำรองที่สร้างขึ้นโดย Windows Phone Device Manager ซึ่งเป็นโปรแกรมบุคคลที่สามที่ใช้สำหรับจัดการอุปกรณ์มือถือ Windows Phone อาจรวมถึงแอปพลิเคชันผู้ติดต่อข้อความและข้อมูลโทรศัพท์อื่น ๆ ใช้สำหรับการกู้คืนข้อมูลอุปกรณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ตัวจัดการอุปกรณ์ Windows Phone ต้องการติดตั้ง Zune และ Windows Phone SDK Zune เป็นแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดีย Microsoft สำหรับ Windows

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ WPB
Windows
Windows Phone Device Manager

เกี่ยวกับไฟล์ WPB ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.wpb และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว