หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .pba

ไฟล์นามสกุล .pba

ประเภทไฟล์1OpenOffice.org Basic Protected Module File

ผู้พัฒนา Oracle
หมวดหมู่ Plugin Files
รูป Binary

คืออะไร PBA ไฟล์?

ไฟล์โมดูลที่เข้ารหัสซึ่งใช้โดย OpenOffice.org ซึ่งเป็นชุดผลผลิตฟรี มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านซอร์สโค้ดเข้ารหัสที่เขียนด้วยภาษาพื้นฐานของ OpenOffice.org ใช้เป็นส่วนหนึ่งของไลบรารีหรือโปรแกรมเสริมแมโครสำหรับซอฟต์แวร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ PBA ช่วยให้นักพัฒนาสามารถปกป้องซอร์สโค้ดของพวกเขาได้ ไฟล์ OpenOffice.org ที่ไม่มีการป้องกันใช้ส่วนขยาย .XBA

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PBA

ประเภทไฟล์2PowerBackup Archive

ผู้พัฒนา CyberLink
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Binary

.PBA หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์สำรองที่สร้างโดยซอฟต์แวร์สำรองและกู้คืนข้อมูล CyberLink PowerBackup มีไฟล์และโฟลเดอร์ที่สำรองข้อมูลและสามารถใช้สำหรับการกู้คืนข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย สามารถสร้างโดยใช้งานที่กำหนดเวลาไว้ซึ่งกำหนดผ่านอินเทอร์เฟซ PowerBackup

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ในขณะที่ใช้ทั้งส่วนขยาย PBA และ .PBF สำหรับการเก็บถาวร PowerBackup ส่วนขยาย PBF เป็นค่าเริ่มต้นและใช้กันทั่วไปมากกว่า

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PBA
Windows
CyberLink PowerBackup 2.6
CyberLink Media Suite

เกี่ยวกับไฟล์ PBA ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.pba และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว