หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .pbit

ไฟล์นามสกุล .pbit

ประเภทไฟล์Power BI Desktop Template

ผู้พัฒนา Microsoft
หมวดหมู่ Data Files
รูป Zip

.PBIT หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ PBIT เป็นเทมเพลตที่สร้างโดย Power BI Desktop ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน Microsoft ที่ใช้ในการสร้างรายงานและการสร้างภาพข้อมูล มันมีแบบสอบถามการตั้งค่าการสร้างภาพรุ่นข้อมูลรายงานและข้อมูลอื่น ๆ ที่เพิ่มโดยผู้ใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ PBIT ที่เปิดใน Microsoft Power BI Desktop 2

ไฟล์ PBIT คล้ายกับไฟล์ .PBIX ซึ่งเป็นไฟล์หลัก ประเภทไฟล์ที่สร้างโดย Power BI Desktop อย่างไรก็ตามไฟล์ PBIT ใช้เพื่อบันทึกคิวรีโมเดลข้อมูลการสร้างภาพและรายงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำกลับมาใช้ใหม่ คุณสามารถสร้างไฟล์ PBIT ได้โดยเลือกไฟล์→บันทึกเป็นหรือไฟล์→ส่งออก→เทมเพลต BI Power

ไฟล์ PBIT จะถูกบันทึกในรูปแบบ Office XML ซึ่งใช้ในการบันทึก .DOCX ยอดนิยมเช่นกัน .XLSX และไฟล์ .PPTX หากคุณต้องการดูเนื้อหาด้วยตนเองคุณสามารถเปลี่ยนชื่อส่วนขยาย ".pbit" เป็น ".zip" เพื่อสร้างไฟล์ .ZIP จากนั้นแตกเนื้อหาของไฟล์

Power BI Desktop คือ โปรแกรมสร้างภาพข้อมูลมักใช้เพื่อดูข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ แอปพลิเคชั่นอนุญาตให้คุณนำเข้ารูปแบบข้อมูลต่างๆเช่น .CSV , XLSX และ .XML หรือเซิร์ฟเวอร์ SQL, IBM และฐานข้อมูล Access โปรแกรมยังสามารถเชื่อมต่อกับบริการออนไลน์ที่หลากหลายเช่น Google Analytics, SharePoint และ Salesforce

หลังจากเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลคุณสามารถรวมและกำหนดรูปร่างของข้อมูลและสร้างรายงาน คุณสามารถปรับแต่งการแสดงภาพประกอบเพลงของรายงานซึ่งรวมถึงประเภทกราฟสีและตัวกรอง ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะบันทึกข้อมูลนี้ในไฟล์ PBIX แต่คุณสามารถบันทึกเป็นเทมเพลต PBIT หากคุณต้องการจำลองข้อมูล

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PBIT

เกี่ยวกับไฟล์ PBIT ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.pbit และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว