หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .pcm

ไฟล์นามสกุล .pcm

ประเภทไฟล์Pulse Code Modulation

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Audio Files
รูป Binary

.PCM หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์เสียงดิจิตอลที่ไม่บีบอัด (ดิบ) การเป็นตัวแทนโดยตรงของค่าตัวอย่างดิจิตอล (1s และ 0s) ของการบันทึกเสียง เก็บเสียงในรูปแบบบางครั้งก็ใช้ในไฟล์ .WAV และ .AIF

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PCM
Windows
Adobe Audition
MPlayer
FMJ-Software Awave Studio
Audacity
MAGIX SpectraLayers Pro
Linux
MPlayer
Audacity
Macintosh
Adobe Audition
Apple Logic Pro
MPlayer
Audacity
MAGIX SpectraLayers Pro

เกี่ยวกับไฟล์ PCM ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.pcm และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว