หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .pm3

ไฟล์นามสกุล .pm3

ประเภทไฟล์1Crouzet Logic Software M3 File

ผู้พัฒนา Crouzet
หมวดหมู่ CAD Files
รูป N/A

คืออะไร PM3 ไฟล์?

ไฟล์โครงการที่สร้างโดย Crouzet Logic Software M3 (Millenium 3) แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรม Crouzet PLC บันทึกแผนผังที่แสดงถึงตรรกะสำหรับอุปกรณ์; ใช้เป็นไฟล์หลักสำหรับการบันทึกโครงการผู้ใช้

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PM3

ประเภทไฟล์2PageMaker 3 Document

ผู้พัฒนา Adobe Systems
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป Binary

.PM3 หมายเลขตัวเลือก 2

เอกสารเค้าโครงหน้าสร้างโดย Aldus PageMaker 3; ยังสามารถเปิดได้โดย Adobe PageMaker 4 หรือใหม่กว่าหรือโดย Adobe InDesign

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: Adobe PageMaker ถูกยกเลิกในปี 2004 และถูกแทนที่ด้วย Adobe InDesign

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PM3
Windows
Adobe InDesign
Macintosh
Adobe InDesign

เกี่ยวกับไฟล์ PM3 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.pm3 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว