หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .pm4

ไฟล์นามสกุล .pm4

ประเภทไฟล์PageMaker 4 Document

ผู้พัฒนา Adobe Systems
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป N/A

.PM4 หมายเลขตัวเลือก

เอกสารเค้าโครงหน้าสร้างขึ้นโดย Adobe PageMaker 4; อาจมีข้อความและรูปภาพที่จัดรูปแบบและหลายหน้า ใช้สำหรับสร้างโบรชัวร์ใบปลิวและเอกสารที่จัดรูปแบบพิเศษอื่น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: สามารถเปิดไฟล์ PM4 ได้โดย Adobe PageMaker 4.0 และใหม่กว่า สามารถแปลงเป็นไฟล์ .PMD ด้วย PageMaker 7.0 ซึ่งสามารถเปิดได้ด้วย Adobe InDesign

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PM4

เกี่ยวกับไฟล์ PM4 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.pm4 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว