หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .pm5

ไฟล์นามสกุล .pm5

ประเภทไฟล์PageMaker 5.0 Document

ผู้พัฒนา Adobe Systems
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป N/A

.PM5 หมายเลขตัวเลือก

เอกสารเค้าโครงหน้าสร้างโดย Adobe PageMaker 5 โปรแกรมสำหรับสร้างสิ่งพิมพ์คุณภาพสูง อาจเป็นจดหมายข่าวแผ่นพับใบปลิวหรือเอกสารประเภทอื่น รวมถึงข้อมูลการจัดรูปแบบข้อความกราฟิกและหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: สามารถเปิดไฟล์ PM5 โดย Adobe PageMaker 5.0 และใหม่กว่า สามารถแปลงเป็นไฟล์ .PMD ด้วย PageMaker 7.0 ซึ่งสามารถเปิดได้ด้วย Adobe InDesign

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PM5

เกี่ยวกับไฟล์ PM5 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.pm5 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว