หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .pm6

ไฟล์นามสกุล .pm6

ประเภทไฟล์PageMaker 6.0 Document

ผู้พัฒนา Adobe Systems
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป N/A

.PM6 หมายเลขตัวเลือก

เอกสารเค้าโครงหน้าสร้างขึ้นโดย Adobe PageMaker 6; ใช้สำหรับสร้างจดหมายข่าวโบรชัวร์และเอกสารอื่น ๆ ที่มีการจัดรูปแบบหน้าพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: สามารถเปิดไฟล์ PM6 ด้วย Adobe PageMaker 6 หรือใหม่กว่าเช่นเดียวกับ InDesign CS2 หรือใหม่กว่า

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PM6
Windows
Adobe PageMaker 7
Adobe InDesign
Macintosh
Adobe InDesign

เกี่ยวกับไฟล์ PM6 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.pm6 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว