หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .mif

ไฟล์นามสกุล .mif

ประเภทไฟล์1MapInfo Interchange Format File

ผู้พัฒนา Pitney Bowes Software
หมวดหมู่ GIS Files
รูป Binary

คืออะไร MIF ไฟล์?

รูปแบบไฟล์ที่ใช้โดยการทำแผนที่ MapInfo และซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ บันทึกการสร้างภาพแผนที่ในรูปแบบที่สามารถรับรู้โดยแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ใช้เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนระหว่างแอปพลิเคชัน GIS

ข้อมูลเพิ่มเติม

MapInfo ใช้สำหรับการสร้างภาพข้อมูลชุดข้อมูลที่หลากหลายรวมถึงสถิติประชากรข้อมูลวิศวกรรมโยธา (ถนนไฟน้ำ ฯลฯ ) และข้อมูลข่าวกรองธุรกิจ

หมายเหตุ : บางครั้งไฟล์ MIF จะมาพร้อมกับไฟล์ .MID (ข้อมูล MapInfo) ที่มีข้อมูลเชิงพื้นที่เพิ่มเติม

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ MIF
Windows
Golden Software Surfer
Golden Software Didger
GDAL
Pitney Bowes MapInfo
Linux
GDAL
Macintosh
GDAL

ประเภทไฟล์2FrameMaker Interchange Format File

ผู้พัฒนา Adobe Systems
หมวดหมู่ Page Layout Files
รูป Text

.MIF หมายเลขตัวเลือก 2

ไฟล์ที่สร้างโดย FrameMaker โปรแกรมที่ใช้สร้างและจัดการเอกสารที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ บันทึกไว้ในข้อความ ASCII ธรรมดาและเก็บข้อมูลทั้งหมดจากเดิมที่เป็นไฟล์ .FM หรือ%% อธิบายข้อมูลข้อความกราฟิกและโครงร่างของเอกสาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ MIF ใช้สำหรับส่งออกเอกสาร FrameMaker ในรูปแบบที่สามารถจัดการได้โดยแอปพลิเคชันและสคริปต์ของบุคคลที่สาม ไฟล์ MIF ที่ถูกส่งออกสามารถแปลงกลับเป็นไฟล์ FM หรือ BOOK ดั้งเดิมได้โดยไม่สูญเสียข้อมูลใด ๆ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ MIF
Windows
Adobe FrameMaker
Adobe RoboHelp

ประเภทไฟล์3Management Information Format

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Misc Files
รูป N/A

.MIF หมายเลขตัวเลือก 3

กำหนดสถาปัตยกรรมระบบที่กำหนดเองที่สามารถทดสอบได้โดยใช้ Microsoft Systems Management Server หรือที่เรียกว่าไฟล์ IDMIF

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ MIF

เกี่ยวกับไฟล์ MIF ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.mif และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว