หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .psf

ไฟล์นามสกุล .psf

ประเภทไฟล์1Photoshop Proof Settings File

ผู้พัฒนา Adobe Systems
หมวดหมู่ Settings Files
รูป Binary

คืออะไร PSF ไฟล์?

ไฟล์การตั้งค่าที่จัดเก็บการตั้งค่าสีที่ Photoshop ใช้เพื่อให้การแสดงตัวอย่างที่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของภาพเมื่อพิมพ์ สามารถโหลดได้โดยเลือกดู→ตั้งค่าการพิสูจน์→กำหนดเอง ... ใน Photoshop

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน Windows ไฟล์ PSF จะถูกเก็บไว้ในไดเรกทอรีต่อไปนี้: ~ \ Application Data \ Adobe \ Color \ Proofing

ใน Mac OS X จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้: ~ / Library / Application Application / Adobe / Color / Proofing

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PSF
Windows
Adobe Photoshop
Macintosh
Adobe Photoshop
Adobe Photoshop Elements 2019

ประเภทไฟล์2Portable Sound File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Audio Files
รูป Binary

.PSF หมายเลขตัวเลือก 2

บันทึกไฟล์เสียงใน Portable Sound Format (PSF); ออกแบบมาเพื่อนำรูปแบบเสียงเกมก่อนหน้าไปยังคอนโซลรุ่นต่อไป ใช้รหัสไดรเวอร์เพลงจากเกมต้นฉบับซึ่งทำให้สามารถสร้างเสียงที่แท้จริงได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

PSF มีรูปแบบย่อยดังต่อไปนี้:

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PSF
Windows
Nullsoft Winamp
XMPlay
Audio Overload
Linux
Audio Overload
XMMS
Macintosh
Nullsoft Winamp
Audio Overload

ประเภทไฟล์3HP-UX Product Specification File

ผู้พัฒนา Hewlett-Packard
หมวดหมู่ Misc Files
รูป N/A

.PSF หมายเลขตัวเลือก 3

ไฟล์ข้อความที่กำหนดแพ็คเกจซอฟต์แวร์ HP-UX ใช้โดยเซสชัน SD-UX swpackage และระบุเนื้อหาคุณลักษณะความเข้ากันได้และการอ้างอิงของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

PSF ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PSF
Linux
HP Software Distributor

ประเภทไฟล์4GPS Prediction Support File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Data Files
รูป Text

.PSF หมายเลขตัวเลือก 4

ไฟล์สนับสนุนที่ซอฟต์แวร์ GPS ใช้ มีค่ารากกำลังสอง (RMS) ของส่วนประกอบ ephemeris ซึ่งกำหนดตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้า ยังรวมถึงเวลานาฬิกาสำหรับดาวเทียมแต่ละดวงในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์สนับสนุนการทำนายถูกใช้เพื่อกำหนดว่าดาวเทียมแต่ละดวงทำงานอย่างไร พวกเขายังสามารถใช้ในการคำนวณค่าประมาณทางสถิติของความแม่นยำของ GPS ในระยะยาวได้ด้วย

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PSF

ประเภทไฟล์5PhotoStudio File

ผู้พัฒนา ArcSoft
หมวดหมู่ Raster Image Files
รูป N/A

.PSF หมายเลขตัวเลือก 5

รูปแบบภาพบิตแมปที่ใช้โดย PhotoStudio ซึ่งเป็นโปรแกรมแก้ไขภาพ รองรับข้อความรูปร่างและหลายเลเยอร์ ที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการบันทึกภาพถ่ายดิจิตอลที่แก้ไข

ข้อมูลเพิ่มเติม

ArcSoft PhotoStudio สำหรับ Canon นั้นมาพร้อมกับกล้องดิจิตอลของ Canon

หมายเหตุ: ArcSoft PhotoImpression สามารถเปิดไฟล์ PSF ได้ซึ่งถูกยกเลิกแล้ว อาจเปิดด้วย Adobe Photoshop ได้โดยเปลี่ยนนามสกุลจาก ".psf" เป็น ".jpg" อย่างไรก็ตามโปรแกรมแก้ไขภาพอื่น ๆ อาจยังไม่สามารถเปิดไฟล์ได้

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PSF

ประเภทไฟล์6AutoCAD PostScript Patterns File

ผู้พัฒนา Autodesk
หมวดหมู่ CAD Files
รูป Binary

.PSF หมายเลขตัวเลือก 6

ไฟล์ข้อมูลแบบอักษรที่ใช้โดย AutoCAD ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันออกแบบวิศวกรรม CAD และเอกสาร เก็บข้อมูลการแทนที่แบบอักษรที่ใช้เมื่อส่งออกภาพวาดไปยังไฟล์ PostScript อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดลักษณะแบบอักษรในภาพวาดที่พิมพ์หรือเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์รูปแบบ PostScript เริ่มต้นสำหรับ AutoCAD มีชื่อไฟล์ acad.psf ไฟล์ PSF ของ AutoCAD LT มีชื่อ aclt.psf

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PSF
Windows
Autodesk AutoCAD
Macintosh
Autodesk AutoCAD

ประเภทไฟล์7SPI Proxy Output File

ผู้พัฒนา SPI Dynamics
หมวดหมู่ Data Files
รูป N/A

.PSF หมายเลขตัวเลือก 7

ไฟล์เอาต์พุตที่สร้างโดย SPI Proxy ซึ่งเป็นเครื่องมือเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่ที่มาพร้อมกับ SPI Dynamics SPI ToolKit บันทึกและบันทึกรายละเอียดการรับส่งข้อมูลผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ บันทึกในรูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งสามารถอ่านได้โดยซอฟต์แวร์ SPI เท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

SPI Dynamics ได้รับจาก HP เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2007

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PSF
Windows
SPI Dynamics WebInspect Toolkit

ประเภทไฟล์8PID Script File

ผู้พัฒนา N/A
หมวดหมู่ Data Files
รูป N/A

.PSF หมายเลขตัวเลือก 8

สคริปต์ ID พารามิเตอร์ (PID) ที่ใช้โดยซอฟต์แวร์สแกนเนอร์ OBD-II; อนุญาตให้ซอฟต์แวร์เรียกใช้รหัสข้อผิดพลาดและข้อมูลสถานะจากอุปกรณ์ OBD (การวินิจฉัยบนเครื่อง) ของรถยนต์ สามารถนำเข้าด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ PMSCAN

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PSF
Windows
Palmer Performance PMSCAN

เกี่ยวกับไฟล์ PSF ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.psf และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว