หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .quicken2016

ไฟล์นามสกุล .quicken2016

ประเภทไฟล์Quicken 2016 Data File

ผู้พัฒนา Intuit
หมวดหมู่ Data Files
รูป Binary

.QUICKEN2016 หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ QUICKEN2016 เป็นไฟล์ข้อมูลทางการเงินที่สร้างโดย Quicken เวอร์ชัน 2016 ซึ่งเป็นโปรแกรมการจัดการทางการเงิน มีข้อมูลผู้ใช้สำหรับหลายบัญชีรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลธุรกรรมรายงานและการตั้งค่า ไฟล์ QUICKEN2016 ถูกใช้โดย Quicken เวอร์ชัน 2016 สำหรับ macOS (OS X) โดยเฉพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Quicken บันทึกไฟล์ QUICKEN2016 ในรูปแบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งหมายความว่าไม่ควรแก้ไขหรือย้ายไฟล์ ในการส่งออกข้อมูลคุณสามารถเลือกไฟล์→ส่งออกและส่งออกข้อมูลบัญชีของคุณเป็นไฟล์ .QXF

ไฟล์ QUICKEN2016 จะถูกบันทึกในตำแหน่งต่อไปนี้ตามค่าเริ่มต้น:

~ ห้องสมุด / การสนับสนุนแอปพลิเคชัน / เร่ง 2016 / เอกสาร /

คุณสามารถบันทึกข้อมูลสำรองในไฟล์ QUICKEN2016 เป็นไฟล์ .QUICKEN2016BACKUP สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลในกรณีที่ไฟล์ QUICKEN2016 เสียหายหรือสูญหาย

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ QUICKEN2016
Macintosh
Intuit Quicken for Mac

เกี่ยวกับไฟล์ QUICKEN2016 ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.quicken2016 และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว