หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .quicken2016backup

ไฟล์นามสกุล .quicken2016backup

ประเภทไฟล์Quicken 2016 Backup File

ผู้พัฒนา Intuit
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Binary

.QUICKEN2016BACKUP หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ QUICKEN2016BACKUP เป็นไฟล์สำรองที่สร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์จัดการการเงิน Quicken 2016 มีข้อมูลผู้ใช้และบัญชีทั้งหมดที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไฟล์ QUICKEN2016BACKUP ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการรักษาความปลอดภัยข้อมูลบัญชีของพวกเขาจากไฟล์ .QUICKEN2016 ในกรณีที่ไฟล์ QUICKEN2016 เสียหายหรือสูญหายไฟล์สำรองสามารถใช้เพื่อกู้คืนข้อมูล

หากต้องการสร้างไฟล์สำรองข้อมูลใน Quicken เพียงเลือกไฟล์→บันทึกข้อมูลสำรอง ... และเลือกโฟลเดอร์ปลายทาง ในการกู้คืนข้อมูลจากไฟล์สำรองให้เลือกไฟล์→กู้คืนข้อมูลสำรอง ... และค้นหาไฟล์สำรอง

หมายเหตุ: ไฟล์ QUICKEN2016BACKUP คล้ายกับไฟล์ .QUICKENBACKUP ที่ Quicken Essentials สร้างขึ้น

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ QUICKEN2016BACKUP
Macintosh
Intuit Quicken for Mac

เกี่ยวกับไฟล์ QUICKEN2016BACKUP ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.quicken2016backup และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว