หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .qv~

ไฟล์นามสกุล .qv~

ประเภทไฟล์ViewletBuilder Project Backup File

ผู้พัฒนา Qarbon
หมวดหมู่ Backup Files
รูป Binary

.QV~ หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์สำรองที่สร้างโดย ViewletBuilder แอปพลิเคชันที่ใช้สร้างงานนำเสนอ Flash แบบโต้ตอบ สร้างเมื่อโครงการ .QVP ถูกบันทึกและสามารถใช้สำหรับการกู้คืนสถานะที่บันทึกล่าสุดของโครงการโดยเปลี่ยน "~" เป็น "p" และเปิดไฟล์

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ QV~

เกี่ยวกับไฟล์ QV~ ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.qv~ และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว