หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .rwl

ไฟล์นามสกุล .rwl

ประเภทไฟล์Leica RAW Image

ผู้พัฒนา Leica
หมวดหมู่ Camera Raw Files
รูป Binary

.RWL หมายเลขตัวเลือก

ภาพ RAW ของกล้องที่สร้างโดยกล้องดิจิตอล Leica บันทึกภาพในรูปแบบ raw ที่เป็นกรรมสิทธิ์และเก็บรักษาข้อมูลต้นฉบับตามที่กล้อง CCD จับได้ มักใช้ซอฟต์แวร์แก้ไขรูปถ่ายก่อนเผยแพร่ทางเว็บการนำเสนอภาพนิ่งหรือสิ่งพิมพ์ดิจิทัลอื่น ๆ

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ RWL
Windows
ACD Systems ACDSee
Microsoft Windows Photos
Adobe Lightroom
CyberLink PhotoDirector
Phase One Capture One
Adobe DNG Converter
Android
Adobe Photoshop Express for Android
Macintosh
Adobe Lightroom
CyberLink PhotoDirector
MacPhun ColorStrokes
Phase One Capture One
Adobe DNG Converter
iOS
Adobe Photoshop Express for iOS

เกี่ยวกับไฟล์ RWL ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.rwl และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว